Dodane przez redaktor - czw., 30/08/2018 - 09:32

Już ponad 1150 świadczeń wypłacono rodzinom w ramach realizacji rządowego programu „Dobry Start”, co przekłada się na blisko 350 tys. zł wsparcia dla uczniów z terenu Gminy Żabno rozpoczynających nowy rok szkolny.

Program odciąża budżety rodzin wyprawiających dzieci na nowy rok szkolny. Sposób złożenia wniosku o świadczenie jest łatwy. Duża liczba rodziców skorzystała z drogi on - line. W naszej Gminie złożono już ponad 1230 wniosków o wypłatę 300 złotych dla dziecka rozpoczynającego naukę w szkole, w tym 486 formie elektronicznej.

Celem świadczenia „Dobry Start” jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, które przyznawane jest niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. W ramach programu 300 zł przysługuje na  rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia.

Wniosek  o „Dobry start” należy złożyć do 30 listopada

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka.

Wnioski można składać do 30 listopada. Należy pamiętać, by nie przegapić tego terminu. Wniosek złożony po tej dacie nie zostanie rozpatrzony. Wnioski złożone w lipcu lub sierpniu gwarantują, że środki zostaną przekazane najpóźniej do końca września.