Dodane przez redaktor - śr., 16/12/2020 - 12:12

 

Dzięki zaangażowaniu wychowawcy Pani Marii Miś z Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno wnętrze Placówki zostało przyozdobione dekoracjami w tematyce jesiennej oraz ozdobami Bożonarodzeniowymi.  

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

88285

123

9

12

10

2

3

5

6

7

8